Den Bästa lösningen

Med hjälp av vårt affiliate-verktyg så har du en full översikt över vilka beställningar som har gjorts med din hjälp.
Du har tillgång till olika verktyg, likt:

  • Antal beställningar via din länk
  • Hur mycket avkastning du har samlat in
  • Skapa egna länkar till specifika produkter
  • % antal i hur många som köper genom din länk

Och många fler funktioner…

FULL SUPPORT HELA VÄGEN

Vi erbjuder support till våra Affiliate hela vägen från uppsättning av konto till länkar och banners om så önskas.
Om ni har frågor gällande affiliate-programmet, verktygen, länkar eller banners så finns vår kundsupport alltid där för er!
Vi hjälper er med allt från att sätta upp kontot till hur man arbetar med affiliate genom sin hemsida eller e-post.
När ni har ansökt och ni blivit en godkänd affiliate hos ExpoTryck.se så kommer ni få information & underlag från oss som på ExpoTryck.se

Ansök nu Hur går det till?

Villkor för Affiliates

Allmänt

Genom att anmäla dig till ExpoTryck.se’s affiliate-program godkänner du nedanstående villkor.
ExpoTryck.se förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor utan förvarning. Senaste uppdateringen av våra villkor finns alltid att läsa på denna sida.

Om överträdelser av dessa villkor sker kan ditt konto komma att frysas eller avslutas. I ett sådant läge kommer inte innestående kommissioner att utbetalas.

1. Kontot

Som affiliate måste du uppge ditt fullständiga namn(privatperson)/juridiskt företagsnamn(företag) samt en korrekt e-postadress och annan sanningsenlig information som efterfrågas i samband med registreringen.

Det inloggningskonto som skapas får endast användas av en organisation, det är tillåtet att flera personer inom samma organisation använder samma konto.

Du får inte använda kontot i olagligt syfte. När du använder programmet och ditt konto får inga gällande lagar brytas. Vi förbehåller oss rätten att frysa intjänad kommission som erhållits genom bedrägeri, genom ifrågasättningsbara eller olagliga metoder enligt Marknadsföringslagen.

Affiliatorn ansvarar för att informera ExpoTryck.se om eventuella förändringar avseende F-skattsedel. Ansökan om att bli affiliator prövas av ExpoTryck.se som har fri prövningsrätt. Affiliator har rätt att få provision på de fakturerade och slutbetalda produkter som har förmedlats till slutkund via ExpoTryck.se’s nätbutik enligt villkoren i detta avtal. Provisionens storlek, liksom vilka produkter som omfattas av detta avtal, fastställs från tid till annan och anges separat i bilaga 1. För att affiliator ska ha rätt till provision och för att ExpoTryck.se ska betala ut ersättning krävs att:

  • köpet avser produkt som omfattas av detta avtal
  • köpet är slutfört i ExpoTryck.se’s nätbutik, www.expotryck.se, senast 30 dagar efter det att slutkund/köparen har refererats till ExpoTryck.se via av ExpoTryck.se för ändamålet särskilt framtagen annons
  • slutkundens faktura är till fullo betald inom den angivna kredittiden.

2. Affiliatorns skyldigheter

Affiliatorn ansvarar ensam för att dennes webbplats innehåll, Affiliatorn ansvarar ensam för att webbplatsens innehåll inte är olagligt, inte strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, pornografiskt, rasistiskt, sexistiskt eller oanständigt

Affiliate får inte generera eller medverka till att konstgjord trafik genereras till ExpoTryck.se. Med konstgjord trafik menas ogiltiga avslut vilka kan hänröras från till exempel spindlar och robotar.

3. ExpoTryck.se’s skyldigheter

ExpoTryck.se tillhandahåller och administrerar detta affiliate-program. ExpoTryck.se ansvarar också för att tillhandahålla banners, bilder och länkar som Affilitatorn kan använder sig av inom ramen för detta program och marknadsföringslagen.

4. Kommission

För genomförda köp via Affiliatens unika kod erhålls en kommission per genomförd order. ExpoTryck.se förbehåller sig rätten att gå in och ändra eller stoppa Affiliates kommission om köp går tillbaka eller avbryts. Ingen kommission kommer att betalas ut innan full betalning har erlagts.

 

5. Utbetalning

Affiliate begär själv när innestående kommission skall utbetalas.

Affiliatorn fakturerar ExpoTryck.se från/genom ett bolag med godkänd F-skatt. Utbetalning sker till det bankgiro som Affiliate angett på sin faktura inom 30 dagar från det att begäran om utbetalning skett. Det åligger Affiliate att ansvara för att uppgifterna är korrekta på fakturan.

6. Avtalets giltighet

Avtalet gäller tills vidare med en månads skriftlig uppsägning av endera parten. Efter avtalets upphörande regleras parternas mellanhavanden snarast möjligt. ExpoTryck.se äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om affiliatorn inte följer villkoren i detta avtal.

Affiliate har rätt att när som helst säga upp detta avtal.

Vid hävning av avtalet skall ExpoTryck.se omedelbart underrätta Affiliate om detta förhållande. Om avtalet hävs upphör avtalet omedelbart att gälla och ingen ersättning till Affiliate betalas ut.

På detta avtal skall svensk lag tillämpas.

7. Sökordspolicy

Förmedlare till ExpoTryck.se får inte på Google Adwords köpa följande ord/termer (eller kombinationer av dessa): ExpoTryck

8. Provision

Provisionen hos ExpoTryck.se ligger på 10% och utgår för varje fakturerad och slutbetald produkt som förmedlaren har förmedlat till slutkund via ExpoTryck.se enligt villkoren i avtalet Avtal om affiliate.